شرایط و ضوابط اجرای اقدامات تامینی و تربیتی

|42078234|him|خرید فایل|هدف از این پایان نامه بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات58حجم211/738 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل شرایط اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی باید شرایط اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی فراهم باشد تا بتوانند قابلیت اجرایی پیدا کنند . باتوجه به اص...
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان شرایط و ضوابط اجرای اقدامات تامینی و تربیتی آماده دریافت می باشد.

هدف از این پایان نامه بررسی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات58حجم211/738 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

شرایط اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی

باید شرایط اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی فراهم باشد تا بتوانند قابلیت اجرایی پیدا کنند . باتوجه به اصل حاکمیت قانونی بودن جرم و مجازات در مورد تدابیر تأمینی وتربیتی شرایط و ضوابط خاصی جهت اجرای این تدابیر در قوانین موضوعه پیش بینی شده است .شرایط ماهوی اعطاء اقدامات تأمینی و تربیتی
الف)شرط وجود حالت خطرناک
یکی از شرایط عمده برای اجرای اقدامات تأمینی وتربیتی وجود حالت خطرناک در مجرم است .از حالت خطرناک در ق.م.ا و ق.م.ا 1392تعریف خاصی نشده است؛ اما در مادّه «52»ق.م.ا1370 و «150» ق.م.ا 1392 به مفهوم حالت خطرناک در مورد محکوم مجنون اشاره شده است .دراین موّاد، یکی از شرایط نگهداری مجنون در محل مناسب (بیمارستان روانی)را وجود حالت خطرناک دانسته است .

البتّه در قانون اقدامات تأمینی، مادّه «1» به تعریف این حالت پرداخته است :«مجرمین خطرناک کسانی هستند که، سوابق و خصوصیّات روحی واخلاقی آنان وکیفیّت ارتکاب وجرم ارتکابی ،آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد،اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول...» .


ب)شرط سابقه ارتکاب جرم و خطرارتکاب جرم در آینده
در صورتی می توان اقدامات تأمینی و تربیتی را اعمال کرد که شخص محکوم به ارتکاب جرمی شده باشد . گرچه براساس مبانی نظری مکتب تحققی بایستی حالت خطرناک پیش از جرم هم مورد توجّه قرار گیرد؛ به این معنی که اشخاصی که رفتار ها وخصوصیات شخصی و خانوادگی آنها ارتکاب جرم توسط این افراد را تقویت می کند باید تحت تدابیر تأمینی و تربیتی قرار گیرند تا از وقوع جرم جلوگیری شود .

فهرست مطالب
شرایط اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی
گفتار اول شرایط ماهوی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی
الف.شرط وجود حالت خطرناک
ب.شرط سابقه ارتکاب جرم وخطرارتکاب جرم در آینده
ج.بررسی جرایمی که در مورد آنها اقدامات تأمینی و تربیتی

اعمال می شود وشرایط اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی
د.تناسب میان جرم و اقدامات تأمینی و تربیتی
گفتاردوم شرایط قضایی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی
الف.اختیاری یااجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392
1.اختیاری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی
2.اجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی
ب.دادگاه صالح به اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392
ج.وجود مراکز مخصوص برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی


منابع


"

مطالب دیگر:
📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چناران (واقع در استان خراسان رضوی)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فردوس (واقع در استان خراسان رضوی)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قوچان (واقع در استان خراسان رضوی)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گناباد (واقع در استان خراسان رضوی)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلات (واقع در استان خراسان رضوی)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کاشمر (واقع در استان خراسان رضوی)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خواف (واقع در استان خراسان رضوی)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خلیل آباد (واقع در استان خراسان رضوی)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مشهد (واقع در استان خراسان رضوی)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نیشابور (واقع در استان خراسان رضوی)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رشت خوار (واقع در استان خراسان رضوی)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سبزوار (واقع در استان خراسان رضوی)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سرخس (واقع در استان خراسان رضوی)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تایباد (واقع در استان خراسان رضوی)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تربت حیدریه (واقع در استان خراسان رضوی)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تربت جام (واقع در استان خراسان رضوی)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان عنبرآباد (واقع در استان کرمان)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بافت (واقع در استان کرمان)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بم (واقع در استان کرمان)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بردسیر (واقع در استان کرمان)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جیرفت (واقع در استان کرمان)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کهنوج (واقع در استان کرمان)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرمان (واقع در استان کرمان)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان منوجان (واقع در استان کرمان)📝شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رفسنجان (واقع در استان کرمان)