ارکان اقدامات تامینی و تربیتی و بررسی شرایط اجرای آن

|42078232|him|خرید فایل|هدف از این پایان نامه ارکان و شرایط اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات122حجم266/752 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این پایان نامه ارکان و شرایط اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی می باشد ک در مبحث اول ارکان اقدا...
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان ارکان اقدامات تامینی و تربیتی و بررسی شرایط اجرای آن آماده دریافت می باشد.

هدف از این پایان نامه ارکان و شرایط اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات122حجم266/752 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
هدف از این پایان نامه ارکان و شرایط اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی می باشد ک در مبحث اول ارکان اقدامات تأمینی و تربیتی مورد تشریح واقع می گرد و در مببحث دوم شرایط اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی بررسی می گردد.

ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی قانون مجازات اسلامی 1392 وقانون مجازات اسلامی 1370


الف.لزوم ارتکاب جرم
درمورد
اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی پس از وقوع جرم یا پیش از آن نظرات وعقاید مختلفی بیان شده است .باتوجّه به همین موضع گیری ها قوانین متفاوتی نیز در این مورد وجود دارد .بعضی براین باورند که این اقدامات تنها زمانی قابل اعمال است که فرد مرتکّب جرم شده باشد .بعضی باتوجّه به ویژگی پیشگیرانه این تدابیر، آنرا در برابر کسانی که هنوز مرتکّب جرم نشدند نیز قابل اعمال می دانند. براساس مبانی نظری مکتب تحققّی حالت خطرناک پیش از وقوع جرم نیز باید مورد توجّه قرار گیرد واقدامات تأمینی و تربیتی لازم نسبت به آن اتخاذ گردد.


ب.لزوم مسئولیت کیفری
تازمانی که فردی دارای مسئولیّت کیفری نباشد به هیچ وجه نمی توان مجازاتی را در قبال او اجرا کرد . مسئولیت همواره با التزام همراه است. در قلمرو حقوق کيفري اين التزام، به معناي قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است يعني تحمّل مجازاتي که نتيجه و جزاي فعل مجرمانه بزهکار بشمار مي آيد. امّا به صرف ارتکاب جرم نمي توان بار مسئوليت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پيش از آن بايد او را سزاوار تحمّل اين بار سنگين دانست.


فهرست مطالب
ارکان و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی 29
مبحث اول ارکان اقدامات تأمینی و تربیتی 29
گفتار اول ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی
در قانون مجازات اسلامی 1392وقانون مجازات اسلامی137029
الف.لزوم ارتکاب جرم 29
ب.لزوم مسئولیت کیفری34
1.صغار و مجانین 35
11. صغار35
21. مجانین 41
121. جنون در قانون مجازات اسلامی 41
221.جنون ومسئولیت کیفری درقانون
مجازات اسلامی 139243
2.اشخاص حقوقی46
12. نظرات مختلف در مورد
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی46
22.رویکرد قانون مجازات اسلامی 1370
در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی47
32.پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
درقانون مجازات اسلامی 139249
گفتار دوم ارکان خاص و قانونی اقدامات تأمینی و تربیتی 51
الف.قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی 51
1.اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی
در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 139052
ب. رکن مادّی اقدامات تأمینی و تربیتی 55
1.جرایمی که در آنها می توان از ابتدا
اقدامات تأمینی و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد 55
2.جرایمی که با شرایط ویژه مشمول
اقدامات تأمینی و تربیتی می شوند60
3.جرایمی که امکان اجرای اقدامات تأمینی
درباره آنها وجود ندارد63


مبحث دوم شرایط اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی65
گفتار اول شرایط ماهوی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی65
الف.شرط وجود حالت خطرناک65
ب.شرط سابقه ارتکاب جرم وخطرارتکاب جرم در آینده 67
ج.بررسی جرایمی که در مورد آنها اقدامات تأمینی و تربیتی
اعمال می شود وشرایط اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی 68
د.تناسب میان جرم و اقدامات تأمینی و تربیتی 73
گفتاردوم شرایط قضایی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی 75
الف.اختیاری یااجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در
قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 139276
1.اختیاری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی76
2.اجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی 78
ب.دادگاه صالح به اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی
در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 139281
ج.وجود مراکز مخصوص برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی86


منابع


"

مطالب دیگر:
📚کتاب شب امتحان زبان انگلیسی دهم📚نمونه سوال ریاضی ششم در دی ماه 94📚آزمون عملکردی فارسی پایه چهارم ابتدایی از فصل های 1 تا 7📚برنامه آزمون ساز📚بررسی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری📚بررسی رابطه بین تناسب استراتژی و ساختار سازمانی با عملکرد در شرکت های خانوادگی📚پاورپوینت سایبرنتیک📚مبانی نظری تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی📚مبانی نظری تیزهوش📚مبانی نظری مهارتهای مقابله ای📚مبانی نظری میزان مطالعه و گرایش به خواندن📚مبانی نظری سبک اسناد کنترل📚خلاصه درس مبانی سازمان و مدیریت📚مبانی نظری خشونت خانگی علیه زنان📚مبانی فلسفی مدیریت در مکاتب مختلف📚مبانی نظری تعامل والدین و فرزند📚مبانی نظری پرخاشگری📚مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان📚مبانی نظری فناوری اطلاعات📚مبانی نظری درگیری والدین در امور تحصیلی📚مبانی نظری معنای زندگی📚مبانی نظری بهداشت و سلامت روانی📚مبانی نظری تکانشگری📚مبانی نظری حمایت اجتماعی📚مبانی نظری خودافشاسازی